NENECHME KULTURU UTICHNOUT - prohlášení OSPKOP

27.09.2023 07:19

V pondělí 25. 9. 2023 zahájila Unie orchestrálních hudebníků ČR svou regionální protestní kampaň "Nenechme kulturu utichnout!", která vyvrcholí společný setkáním v neděli 8. 10. 2023 ve 14:00 na Hlavním nádraží v Praze. Termíny regionální akcí naleznete na webové stránce www.nenechmekulturuutichnout.cz

Náš odborový svaz kampaň podpořil svým prohlášením, které si můžete přečíst níže.


Výkonný výbor odborového svazu zve členy a členky svých základních odborových organizací, kteří nejsou spokojeni se stavem odměňování v kultuře či s utlumením odborných činností svých pracovišť, a zveme i kultury milovnou veřejnost, aby nás podpořili svou účastí na protestním mítinku 8. 10. 2023


Těšíme se na setkání s vámi v neděli 8. 10. ve 14:00 na Hlavním nádraží v Praze

Pokračovat

Nenechme kulturu utichnout!

22.09.2023 07:59

Dopady konsolidačního balíčku na státní rozpočet v roce 2024 budou v kultuře znamenat výrazné omezení velké části kulturních aktivit a služeb pro veřejnost, ale také se významně dotknou sociálního postavení zaměstnanců v kultuře, kteří již před touto krizí patřili k nejhůře placeným skupinám zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě, přestože se většinou jedná o vysokoškolsky vzdělané odborníky a vědecké pracovníky v muzeích, galeriích, knihovnách či ochraně přírody nebo o specialisty v zanikajících řemeslech s vysokou kreativní hodnotou. Nyní však zejména ve státních příspěvkových organizacích hrozí hromadné propouštění, protože kumulativní dopady různých opatření a zákonných úprav v konsolidačním balíčku ve svém součtu neznamenají snížení objemu na platy jen o 2%, jsou daleko vyšší a ředitelé těchto organizací nesmí překročit zřizovatelem předepsané ukazatele.

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody proto podporuje iniciativu Unie orchestrálních hudebníků ČR "NENECHME KULTURU UTICHNOUT!" a připojuje svůj hlas na podporu ohrožených zaměstnanců i kulturních organizací.

PROSÍME KULTURY MILOVNOU VEŘEJNOST - PODPOŘTE NÁS TAKÉ VY!


Více informací ke všem probíhajícím a plánovaným akcím sledujte na stejnojmenné webové stránce, Facebooku, Instagramu nebo YouTube.

Pokračovat

Shromáždění zástupců reprezentace vysokých škol, odborů a profesních asociací 12. 9. 2023

08.09.2023 12:35

Jménem Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, Vysokoškolského odborového svazu a Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu jste zváni na protestní shromáždění, které se bude konat 12.9. 2023 od 10:30 h v aule UMPRUM Mikulandská 134/5 Praha 1.

Přijďte podpořit tuto akci zástupců reprezentace vysokých škol, odborů a profesních asociací, kteří vyjadřují svoji nespokojenost se stavem financování českého školství a vědy svojí účastí.

Účastníci chtějí důrazně upozornit vládu, aby dodržela vlastní sliby o prioritě vzdělávání!

Pokračovat

Jednání sociálních partnerů s Vládou o úpravě konsolidačního balíčku - srpen 2023

23.08.2023 17:42

V úterý 22. 8. 2023 proběhlo další jednání sociálních partnerů - zástupců Českomoravské konfederace odborových svazů, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Hospodářské komory ČR - s Vládou o devítibodovém společném návrhu odborů a zaměstnavatelů na změny v konsolidačním balíčku.

Pokračovat

Protestní shromáždění ROPO

29.06.2023 22:07

Ve čtvrtek 29. 6. 2023 proběhlo protestní shromáždění zástupců zaměstnanců veřejné správy a služeb v kongresovém sále hotelu Olšanka. Bylo přijato společné prohlášení odborových svazů RoPo zastupujících odboráře a zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací ve veřejných službách a správě. Na závěr zazněly před hotelem Olšanka tóny Vltavy od Bedřicha Smetany a česká státní hymna v podání symfonického orchestru odborářů. Záznam ze shromáždění je k dispozici na webu ČMKOS VIDEO: Protestní shromáždění zástupců zaměstnanců veřejné správy a služeb | Českomoravská konfederace odborových svazů (cmkos.cz).

Pokračovat

Protestní týden ČMKOS

29.06.2023 21:54

V týdnu od 26. 6. do 30. 6. 2023 probíhá protestní týden ČMKOS proti vládnímu balíčku, jehož konání schválil druhý sněm ČMKOS 30. 5. 2023.

Co můžete udělat vy?

Pokračovat

Prohlášení OS ROPO k vládním úsporným balíčkům

19.06.2023 21:47

Odborové svazy rozpočtových a příspěvkových organizací (RoPo) zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě. Dne 7. 6. 2023 vydaly toto prohlášení: Vládní balíček směřuje k útlumu veřejných služeb!

Takzvaný konsolidační balíček a návazně představená opatření ve výhledu státního rozpočtu pro rok 2024 znamenají, že vláda hodí disproporčně velkou část zodpovědnosti za stav veřejných financí na zaměstnance, a v jejich okruhu výrazněji na sektor veřejné správy a služeb. Vláda tvrdí, že šetřit hodlá u sebe. Ve skutečnosti hodlá šetřit na lidech, kteří k rozvalu veřejných financí nijak nepřispěli.

Snížení objemu prostředků na platy, snížení platových tarifů pro všechny zaměstnance veřejného sektoru včetně zaměstnanců v regionech pod městy a kraji, snížení přídělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb a změna jeho určení, zastavení valorizace úhrad za státní pojištěnce, započtení náhrad za dočasnou pracovní neschopnost do platových prostředků a další změny ve svém souhrnu znamenají, že velké části platem odměňovaných zaměstnanců výrazně klesne příjem, a to v době bezprecedentní inflace a po několika letech stagnace.

Pokračovat

OSPKOP ve stávkové pohotovosti

19.06.2023 19:14

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody (OSPKOP) oznamuje, že se v souladu s Článkem VIII., odst. 6 Stanov OSPKOP usnesl Výkonný výbor odborového svazu na následujícím:

OSPKOP na základě reakce svých základních odborových organizací a jednání 2. sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) vyjadřuje svou podporu stávkové pohotovosti ČMKOS vyhlášené dne 15. 5. 2023 na protest proti porušení sociálního dialogu vládou a přenesením negativních dopadů navrhovaných úsporných opatření především na nejslabší skupiny občanů ČR.


Pokračovat

2. sněm ČMKOS

30.05.2023 20:56

V úterý 30. 5. 2023 jednal sněm ČMKOS, který se kromě pravidelné agendy věnoval aktuální situaci okolo vládního "Návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů". Sněm přijal "Prohlášení", v němž mimo jiné upozornil, že vládní proklamace, aby stát začal s šetřením u sebe, dopadne dvojnásobně na zaměstnance ve veřejné sféře, tedy na zaměstnance ve školství, kultuře, bezpečnostních sborech či zdravotnictví, kteří propad veřejných financí nezpůsobili. Ti budou postiženi jak dopady úspor obecně, podobně jako ostatní zaměstnanci a občané, ale navíc krácení financí na provozní náklady a snižování objemu financí na platy povedou ke ztrátě jejich pracovních míst a dalšímu propadu platů.

Dále sněm schválil uspořádání protestních akcí, organizovaných jednotlivými svazy, v posledním červnovém týdnu 26. až 30. 6. 2023, jejichž koordinací byl pověřen stávkový výbor ČMKOS.

Pokračovat

Stanovisko ČMKOS k materiálu „Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů“

30.05.2023 19:33

Vláda poslala 23. 5. 2023 do vnějšího připomínkového řízení "Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů", na jehož připomínkování vyčlenila pouze pět pracovních dnů, ačkoliv vládní představitelé odborové zástupce na květnové tripartitě ujišťovali, že na připomínkování dostanou dost času. ČMKOS reagovala na tento krok následující den na tiskové konferenci, kde také představila své návrhy řešení konsolidace veřejných rozpočtů, o nichž chtěla s vládou jednat a zapracovat je do konsolidačního balíčku.

Dne 29. 5. 2023 na závěr lhůty pro připomínkové řízení zaslala ČMKOS vládě své připomínky k "Návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů", v nichž shrnula všechny nedostatky návrhu a v příloze připojila své řešení konsolidace veřejných rozpočtů.

V dalším textu se můžete s obsahem těchto odborových materiálů seznámit.

Pokračovat

ČMKOS ve stávkové pohotovosti

30.05.2023 18:39

Od pondělí 15. 5. 2023 je Českomoravská konfederace odborových svazů ve stávkové pohotovosti. K tomuto kroku odborové svazy přistoupily v reakci na vládní nejednání o konsolidačním balíčku, jehož obsah vláda představila 10. 5. 2023, aniž by jej projednala se sociálními partnery v rámci tripartitního dialogu na Radě pro hospodářskou a sociální dohodu, jejíž pracovní tým byl svolán až na 15. 5. 2023. Tímto krokem vláda jednostranně ohrozila dosavadní sociální smír a odbory jen uplatnily své zákonné právo. Proti obsahu vládního balíčku se negativně vymezuje také strana zaměstnavatelů.

Pokračovat

Průzkum Unie zaměstnavatelských svazů k poskytování benefitů bez daňového zvýhodnění

18.05.2023 20:58

V souvislosti s vládními úspornými opatřeními provedla Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR) průzkum mezi zaměstnavateli k poskytování benefitů zaměstnancům v případě, že dojde ke zrušení jejich daňového zvýhodnění. Průzkumu se zúčastnilo 448 respondentů z řad zaměstnavatelů a plyne z něj, že volnočasové zaměstnanecké benefity poskytuje svým zaměstnancům téměř 90 % zaměstnavatelů.

Volnočasové benefity jsou velmi populární nástroj pro odměňování zaměstnanců. Zrušení jejich daňového zvýhodnění by ale znamenalo, že je 94 % zaměstnavatelů přestane poskytovat, nebo výrazně omezí jejich objem. Bude to mít negativní dopad na státní rozpočet, což je v přímém rozporu se zveřejněnými propočty ministerstva financí.

„V médiích se objevily propočty ministerstva financí, že zrušením daňového osvobození benefitů stát získá 1,4 mld Kč. Jenže to by platilo pouze v případě, že by zaměstnavatelé poskytovali benefity nadále nebo by je nahradili mzdou. To se však evidentně nestane. Zaměstnavatelé benefity zruší a značná část takto ušetřených peněz může skončit v podobě dividend u zahraničních matek, místo aby je mohli zaměstnanci využít na tuzemskou spotřebu a podporu ekonomiky. Stát na takovém opatření jedině prodělá,“ upozorňuje Jiří Horecký, prezident UZS.

Pokračovat

Proč odbory odmítají vládní "konsolidační" balíček

18.05.2023 20:21

V pondělí 15. 5. se sešli předsedové odborových svazů sdružených v ČMKOS k jednání, na němž zhodnotili dopady úsporných opatření ozdravného plánu vlády na zaměstnance a projednali možnosti a způsoby protestů proti jejich přijetí. Výsledkem jednání bylo vyhlášení stávkové pohotovosti.

Výkonný výbor Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody oslovil členy svých základních organizací, aby získal mandát připojit se protestním akcím ČMKOS.

Pokračovat

První reakce odborů na “konsolidační” balíček

18.05.2023 19:59

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 představila vláda ČR ozdravný plán pro veřejné finance „Česko ve formě“. Řada úsporných opatření ozdravného plánu se významně dotkne i zaměstnanců a jejich ekonomické a sociální situace. Bezprostředně po tiskové konferenci vlády se uskutečnila tisková konference Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), na níž předseda konfederace Josef Středula seznámil novináře a veřejnost s prvním hodnocením vládou navržených úsporných opatření.

Pokračovat

Návrh zákona o veřejné kulturní instituci v připomínkovém řízení

09.05.2023 23:43

V pátek 5. 5. 2023 Ministerstvo kultury poslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh nového zákona o veřejné kulturní instituci (dále jen VKI). Na uplatnění připomínek prostřednictvím oficiálních připomínkových míst je vyhrazeno dvacet dnů.

Pokračovat

68 NE! protestní akce OS KOVO

27.03.2023 19:30

Na 29. března 2023 od 12.00 hod. svolává Odborový svaz KOVO všechny před Úřad vlády ČR, aby řekli odchodu do důchodu v 68 letech jasné NE, aby podpořili požadavek svých kolegyň a kolegů v náročných profesích na dřívější odchod do důchodu.

Pokračovat

VEŘEJNÁ KULTURNÍ INSTITUCE – seminář v Poslanecké sněmovně 1. 3. 2023

27.03.2023 19:11

Ministerstvo kultury, v souladu s legislativním plánem vlády na rok 2023. intenzivně připravuje nový zákon o Veřejné kulturní instituce (VKI), který má zlepšit právní prostředí v oblasti kultury, zejména v oblasti vícezdrojového financování, a má zajistit finanční stabilitu a zefektivnění financování právnických osob poskytujících veřejné kulturní služby.

Dne 1. 3. 2023 proběhl v Poslanecké sněmovně seminář k problematice návrhu zákona o VKI, který organizovala poslankyně ing. Jaroslava Pokorná Jermanová (místopředsedkyně Zahraničního výboru a členka Podvýboru pro kulturu PS).

Pokračovat

Slabiny plánované důchodové reformy

14.03.2023 21:46

Českomoravská konfederace odborových svazů pořádá v pátek 17. února od 10 hodin tiskovou konferenci s názvem „Slabiny plánované důchodové reformy“. 

Pokračovat

PŘIPRAVOVANÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

08.02.2023 15:29

Novela zákoníku práce, jejíž projednávání bylo zahájeno v září 2022, je zaměřena na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Vzhledem ke skluzu v projednávání a riziku sankcí ze strany EU byla sociálními partnery (tedy vládou, zástupci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců) přijata dohoda, že zákoník práce bude novelizován pouze v rozsahu tripartitní dohody.

Pokračovat

VEŘEJNÁ KULTURNÍ INSTITUCE – MODERNIZACE SPRÁVY A FINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH INSTITUCÍ – SEMINÁŘ V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ 19. 1. 2023

08.02.2023 15:27

Poslankyně Jarmila Levko, členka podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen PSP) zorganizovala dne 19. ledna 2023 na půdě sněmovny seminář k připravovanému zákonu o Veřejné kulturní instituci (VKI).

Pokračovat

Jednání PT RHSD pro kulturní otázky dne 15. 12. 2022

08.02.2023 15:24

Dne 15. 12. 2022 se uskutečnilo speciální rozšířené jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro kulturní otázky – PT RHSD (dále jen tripartita v kultuře) věnované přípravě zákona o veřejné kulturní instituci (VKI). Navrhovaná právní úprava má dle Ministerstva kultury (MK) umožnit zřizování kulturních institucí více zřizovateli, a tím umožnit i jejich vícezdrojové a dlouhodobé financování. Předložení návrhu zákona vládě se má podle legislativního plánu na rok 2023 uskutečnit již v březnu 2023, a proto MK upustilo od standardního legislativního procesu a vytvořilo v srpnu 2022 pracovní skupinu, avšak pouze ze zástupců zaměstnavatelů, a to ještě pouze těch, kteří působí v oblasti „živého umění“ - konkrétně pouze ze zástupců Asociace profesionálních divadel ČR a zástupce Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR.  Tato pracovní skupina společně s ministerstvem připravuje rovnou podklady pro paragrafové znění zákona.

Pokračovat

DESATERO PRO KULTURU

08.02.2023 07:39

Profesní a odborové svazy při ČMKOS novému vedení Ministerstva kultury ČR

  1. Zachování sociálního dialogu na úrovni MK ČR
  2. Výrazné zvýšení prostředků na kulturu ze strany státu
  3. Zachování a upevnění zaměstnaneckých poměrů, rozvoj personálních kapacit v kultuře
  4. Zvyšování platů
  5. Posouzení fungování příspěvkových organizací vs. nová právní forma kulturních institucí
  6. Status profesionálního umělce
  7. Národní plán obnovy a investice do infrastruktury v oblasti kultury
  8. Posilování významu kultury a veřejné kulturní služby, zákon o kultuře
  9. Ochrana kulturního dědictví a dodržování mezinárodních závazků ČR
  10. Knihovny a muzea

Pokračovat

SPOLEČNÝ DOPIS UZS, SVAZU MĚST A OBCÍ ČR, SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR A SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ MINISTRU JUREČKOVI

08.02.2023 07:37

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, tedy zaměstnavatelé, se obrátili na ministra práce a sociálních věcí Jurečku s žádostí, aby se zasadil o přednostní navýšení tabulky v příloze č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech ve veřejných službách a statní správě, protože rozdíl základního platu mezi přílohou č. 1 a přílohou č. 2 činí až 30% a způsobuje problémy v každodenní praxi.

VYHLÁŠENÍ STÁVKOVÉ POHOTOVOSTI OSPKOP

08.02.2023 07:35

Po neúspěšných jednáních odborových svazů rozpočtových a příspěvkových organizací (25. 5. a 7. 6. 2022) se zástupci Vlády ČR o valorizaci platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě ještě v roce 2022 vyhlásil Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody 10. 6. 2022 neomezenou stávkovou pohotovost.

Pokračovat

MANIFESTAČNÍ MÍTINK PROTI CHUDOBĚ

07.01.2023 10:33

Odborové svazy sdružené v rámci ČMKOS se rozhodly dát společně jasně najevo postoje zaměstnanců napříč sektory k současné vážné ekonomické situaci a jejím sociálním dopadům. A vyslaly politikům, kteří mají odpovědnost za řízení země, jasný vzkaz: není možné nadále přehlížet složitou situaci rodin, zaměstnanců, důchodců, samoživitelů stejně jako podnikatelů. Mítink se uskutečnil 5. 9. 2022 ve Foru Karlín.

DESET ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK A POŽADAVKŮ ČMKOS K NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2023

06.01.2023 07:40

ČMKOS 13. září 2022 reagovala na nestandardní způsob projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2023 soupisem deseti zásadních připomínek a návrhů řešení.

Pokračovat

DEMONSTRACE ČMKOS PROTI CHUDOBĚ: VLÁDO, JE „PĚT MINUT PO DVANÁCTÉ“

06.01.2023 07:31

Vláda svým otálením nechala situaci dojít do stavu, kdy v naší zemi máme jednu z nejvyšších inflací v EU, domácnostem se propadá kupní síla a firmy ztrácí konkurenceschopnost. Vláda dlouhé měsíce mlčí a její představitelé namísto toho, aby lidem a firmám skutečně pomohli, situaci ignorují. Demonstrace se uskutečnila 8. 10. 2022 od 12:05 na Václavském náměstí

Pokračovat

Copyright © 2011 - 2023 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2023 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody