První reakce odborů na “konsolidační” balíček

18.05.2023 19:59

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 představila vláda ČR ozdravný plán pro veřejné finance „Česko ve formě“. Řada úsporných opatření ozdravného plánu se významně dotkne i zaměstnanců a jejich ekonomické a sociální situace. Bezprostředně po tiskové konferenci vlády se uskutečnila tisková konference Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), na níž předseda konfederace Josef Středula seznámil novináře a veřejnost s prvním hodnocením vládou navržených úsporných opatření.


Vládní "Ozdravný balíček" čítající 58 opatření, mezi nimiž je Snížení objemu finančních prostředků na platy ve státní správě o 2 % v návaznosti na snižování agend státu, včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizacích, snížení prostředků na Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) o polovinu z 2 % na 1 %, nebo znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 %, naleznete zde: Dopad konsolidačního balíčku na státní rozpočet (mfcr.cz). Tiskovou zprávu vlády k tomuto balíčku naleznete zde: 2023-05-11_Priloha-k-TZ-k-Ozdravnemu-balicku_v06.pdf (mfcr.cz).

Průběh tiskové konference ČMKOS naleznete zde na následujících odkazech:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_GG8EDoJEZo

Web: https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/video-reakce-odboru-reakci-na-vladou-zverejneny-konsolidacni/333569.


Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody