Nenechme kulturu utichnout!

22.09.2023 07:59

Dopady konsolidačního balíčku na státní rozpočet v roce 2024 budou v kultuře znamenat výrazné omezení velké části kulturních aktivit a služeb pro veřejnost, ale také se významně dotknou sociálního postavení zaměstnanců v kultuře, kteří již před touto krizí patřili k nejhůře placeným skupinám zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě, přestože se většinou jedná o vysokoškolsky vzdělané odborníky a vědecké pracovníky v muzeích, galeriích, knihovnách či ochraně přírody nebo o specialisty v zanikajících řemeslech s vysokou kreativní hodnotou. Nyní však zejména ve státních příspěvkových organizacích hrozí hromadné propouštění, protože kumulativní dopady různých opatření a zákonných úprav v konsolidačním balíčku ve svém součtu neznamenají snížení objemu na platy jen o 2%, jsou daleko vyšší a ředitelé těchto organizací nesmí překročit zřizovatelem předepsané ukazatele.

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody proto podporuje iniciativu Unie orchestrálních hudebníků ČR "NENECHME KULTURU UTICHNOUT!" a připojuje svůj hlas na podporu ohrožených zaměstnanců i kulturních organizací.

PROSÍME KULTURY MILOVNOU VEŘEJNOST - PODPOŘTE NÁS TAKÉ VY!


Více informací ke všem probíhajícím a plánovaným akcím sledujte na stejnojmenné webové stránce, Facebooku, Instagramu nebo YouTube.


Odkazy:

Home - Nenechme kulturu utichnout

Nenechme kulturu utichnout | Prague | Facebook

(1) NENECHME KULTURU UTICHNOUT! - YouTube


Úvodní prohlášení Unie orchestrálních hudebníků ČR


Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

dost možná už to víte anebo to aspoň cítíte.

Přesto dnes musíme otevřeně a upřímně říci:

Česká kultura utichá.

Cítíme smutek a zklamání, ale zároveň máme ještě pořád dost sil, abychom za její zachování bojovali.


Přečtěte si, prosím, tento krátký dokument, abyste věděli, jak jsme se do tohoto okamžiku vlastně dostali, co pro záchranu kultury

plánujeme dělat a jak můžete pomoci i vy.


Nenechme kulturu utichnout!


Naše největší obavy vycházejí ze čtyř skutečností:

1. První z nich je dlouhodobé podfinancování kultury.

Mnoho vlád slibovalo na kulturu 1 % státního rozpočtu, ale žádná to nikdy nedodržela. V tuto chvíli to navíc vypadá, že nás pro příští rok čekají další škrty.

To institucím přinese mnoho problémů, dost možná i existenčních.

2. Tou druhou je odměňování zaměstnanců v kultuře, v průměru nejnižší ze všech státních zaměstnanců.

Je to žalostné srovnání, když si uvědomíme, že je řeč nejčastěji o lidech s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním, umělcích a špičkových profesionálech. Za zcela tristní považujeme i odměňování technických a podpůrných profesí.

3. Třetí je připravovaný zákon o veřejných kulturních institucích. Tzv. zákon o VKI je v první řadě zbytečný, protože neřeší ty problémy, které nás skutečně pálí.

Jde o návrh nekvalitní, v mnoha ohledech rizikový. Za jistých okolností by mohl dokonce umožnit privatizaci českých kulturních institucí.

4. A čtvrtá, ta je vlastně tragikomicky bizarní. Stát s námi totiž o těchto problémech není ochoten vést opravdu funkční sociální dialog. Chybí seriózní diskuse, většinou jsou nám rozhodnutí prostě jen oznámena.


Podtrženo, sečteno: i přes dílčí úspěchy a drobná zlepšení naše kultura dlouhodobě spíše stagnovala, než že by se vyvíjela.

Ale to, co se děje teď, představuje skutečné a bezprecedentní hrozby.

Hrozby pro instituce, jejich zaměstnance, pro umělecké profese, umělecké školství a ve finále také pro veřejnost. Dost možná stojíme na prahu úpadku české hudební tradice a kulturního odkazu naší země.

Unie orchestrálních hudebníků ČR je tímto stavem hluboce znepokojena.


Jak se za českou kulturu plánujeme postavit?

Uvádíme v život iniciativu Nenechme kulturu utichnout.

Ta se nyní stává naším společným hlasem směrem k politickým zástupcům, odborné, ale také široké veřejnosti.

Když to nepůjde jinak – a zatím to bohužel vypadá, že nepůjde – bude se tento náš hlas postupně zesilovat.

Nechceme křičet, ale musíme být slyšet.

Pod hlavičkou této iniciativy brzy zveřejníme webové stránky www.nenechmekulturuutichnout.cz. Iniciativa bude mít také svou facebookovou stránku a instagramový profil.

To vše proto, aby se ke klíčovým informacím mohla dostat jak odborná, tak široká veřejnost.

Na těchto kanálech budeme průběžně informovat o všem, co se děje – nebo neděje. Proto prosíme, abyste je začali sledovat a podpořili je svými „lajky“, komentáři a sdílením obsahu.

Tím ale nekončíme.

V průběhu září a října budeme bedlivě sledovat, jak se situace vyvíjí, a podle toho reagovat.

V předběžném plánu máme drobnější akce na lokální úrovni, ale i větší, celonárodní aktivitu. Samozřejmě vám dáme vědět, jakmile bude v těchto krocích jasno.

A dopředu prosíme, abyste nás i v těchto krocích podpořili, jak jen budete moci.


Situace je kritická. Nepřeháníme.

Nadešel okamžik, kdy je nutné se ozvat. Přidejte se k nám, prosím, i vy.

Sledujte naše kroky a zapojte se, jakkoli můžete.


Nenechme kulturu utichnout!

Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody