PŘIPRAVOVANÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

08.02.2023 15:29

Novela zákoníku práce, jejíž projednávání bylo zahájeno v září 2022, je zaměřena na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Vzhledem ke skluzu v projednávání a riziku sankcí ze strany EU byla sociálními partnery (tedy vládou, zástupci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců) přijata dohoda, že zákoník práce bude novelizován pouze v rozsahu tripartitní dohody.


Na posledním jednání zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a sociálních partnerů dne 19. 1. 2023 zazněly ze strany ČMKOS požadavky na zvýšení ochrany zaměstnanců v případech doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. MPSV připravilo legislativní znění úprav, jež však stále přináší rizika pro zaměstnance, kteří udělí zaměstnavateli souhlas a poskytnou mu soukromou elektronickou adresu pro doručování písemností, které musí podle zákoníku práce zaměstnavatel doručit do vlastních rukou. Vzhledem k termínům a hrozbám nekontrolovatelných zásahů do textu zákoníku práce v parlamentu, ČMKOS přistoupila k vypořádání připomínek bez dalšího rozporu. 

Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody