Prohlášení OS ROPO k vládním úsporným balíčkům

19.06.2023 21:47

Odborové svazy rozpočtových a příspěvkových organizací (RoPo) zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě. Dne 7. 6. 2023 vydaly toto prohlášení: Vládní balíček směřuje k útlumu veřejných služeb!

Takzvaný konsolidační balíček a návazně představená opatření ve výhledu státního rozpočtu pro rok 2024 znamenají, že vláda hodí disproporčně velkou část zodpovědnosti za stav veřejných financí na zaměstnance, a v jejich okruhu výrazněji na sektor veřejné správy a služeb. Vláda tvrdí, že šetřit hodlá u sebe. Ve skutečnosti hodlá šetřit na lidech, kteří k rozvalu veřejných financí nijak nepřispěli.

Snížení objemu prostředků na platy, snížení platových tarifů pro všechny zaměstnance veřejného sektoru včetně zaměstnanců v regionech pod městy a kraji, snížení přídělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb a změna jeho určení, zastavení valorizace úhrad za státní pojištěnce, započtení náhrad za dočasnou pracovní neschopnost do platových prostředků a další změny ve svém souhrnu znamenají, že velké části platem odměňovaných zaměstnanců výrazně klesne příjem, a to v době bezprecedentní inflace a po několika letech stagnace.


Rušení pracovních a služebních míst bez předchozí důkladné analýzy a bez rušení agend a jejich digitalizace může v dnes již přetížených oblastech znamenat kolaps. Vidina dalšího zhoršování platových, pracovních a služebních podmínek nejen že nepřiláká nové kvalitní lidi do tohoto sektoru, ale vyžene ještě řadu zbývajících nadšenců do privátní sféry.

Co to může znamenat pro běžného občana? Například ještě delší čekání na vyřízení a výplaty čehokoli. Ještě horší dostupnost zdravotní péče. Nižší bezpečnost. Zhoršení péče o veřejný prostor. Ohrožení kvality vzdělávání. Další zhoršení dostupnosti kultury a méně možností pro kvalitní trávení volného času.

To vše pouze kvůli nekompetentním a ideologicky zaslepeným návrhům vlády, která se už ani nepokouší předstírat sociální dialog, protože by musela přiznat, že se za roky strávené v opozici nic nového, než tupé škrty nenaučila. Nepoučila se ani z období let recese, kterou v ČR prohloubila přehnaně restriktivní politika tehdejšího koaličního kabinetu ODS, TOP 09 a VV, který v roce 2010 přijal nařízení ke snížení výdajů na platy státních a veřejných zaměstnanců o 10 %. Jak to dopadlo, víme.

Odborové svazy rozpočtové a příspěvkové sféry zastupující zaměstnance a zaměstnankyně ve veřejné a státní správě, školství, zdravotnictví, bezpečnostních sborech, kultuře, ochraně památek, přírody i krajiny, tedy zaměstnance ve veřejném sektoru, prohlašují, že není možné dopustit, aby bezhlavé a nepromyšlené škrty ohrozily nejen situaci těchto zaměstnanců a zaměstnankyň, ale i dostupnost a úroveň veřejné správy a služeb pro všechny obyvatele České republiky.

Došlo k bezprecedentnímu porušení zákoníku práce ze strany vlády, jsme ve stávkové pohotovosti, jsme tedy připraveni bránit se realizaci vládních návrhů všemi možnými prostředky!

Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody