Průzkum Unie zaměstnavatelských svazů k poskytování benefitů bez daňového zvýhodnění

18.05.2023 20:58

V souvislosti s vládními úspornými opatřeními provedla Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR) průzkum mezi zaměstnavateli k poskytování benefitů zaměstnancům v případě, že dojde ke zrušení jejich daňového zvýhodnění. Průzkumu se zúčastnilo 448 respondentů z řad zaměstnavatelů a plyne z něj, že volnočasové zaměstnanecké benefity poskytuje svým zaměstnancům téměř 90 % zaměstnavatelů.

Volnočasové benefity jsou velmi populární nástroj pro odměňování zaměstnanců. Zrušení jejich daňového zvýhodnění by ale znamenalo, že je 94 % zaměstnavatelů přestane poskytovat, nebo výrazně omezí jejich objem. Bude to mít negativní dopad na státní rozpočet, což je v přímém rozporu se zveřejněnými propočty ministerstva financí.

„V médiích se objevily propočty ministerstva financí, že zrušením daňového osvobození benefitů stát získá 1,4 mld Kč. Jenže to by platilo pouze v případě, že by zaměstnavatelé poskytovali benefity nadále nebo by je nahradili mzdou. To se však evidentně nestane. Zaměstnavatelé benefity zruší a značná část takto ušetřených peněz může skončit v podobě dividend u zahraničních matek, místo aby je mohli zaměstnanci využít na tuzemskou spotřebu a podporu ekonomiky. Stát na takovém opatření jedině prodělá,“ upozorňuje Jiří Horecký, prezident UZS.


“Volnočasové benefity dostávají 3/4 všech zaměstnanců, tedy více jak 3 mil. osob. Zpětná vazba od našich členů v případě zrušení jejich daňového zvýhodnění je jasná - budou je rušit bez náhrady, protože se firmám ekonomicky nevyplatí je poskytovat. Konečný dopad na výběr daní tak bude záporný, protože z volnočasových benefitů profituje celá řada oborů jako jsou ubytovací služby, fitness centra, lékárny, knihkupectví, pořadatelé kulturních akcí a další. Apelujeme na vládu, aby zásadní rozhodnutí a ekonomické výpočty dělala na základě dat od lidí z reálné praxe, ne podle výpočtů úředníků,” dodal Jiří Horecký.

Více než 93 % zaměstnavatelů považuje daňové zvýhodnění volnočasových benefitů za smysluplné a stejný počet respondentů tvrdí, že stát by měl volnočasové benefity daňově podporovat. Už nyní totiž zaměstnavatelé poskytují volnočasové benefity ze zisku. Když by bylo zrušeno osvobození i na straně zaměstnance, musel by zaměstnavatel z benefitů platit odvody na zdravotní a sociální pojištění, čímž by se pro něj stalo poskytování benefitů ještě nákladnější než poskytování mzdy.

V případě zrušení daňového osvobození by tak 94 % zaměstnavatelů benefity úplně zrušilo nebo by jejich rozsah a výši výrazně omezilo. Většina zaměstnavatelů by přitom zrušila zaměstnanecké benefity bez náhrady.

Převzato z tiskové zprávy UZS, Průzkum: Bez daňového zvýhodnění přestanou firmy poskytovat volnočasové benefity milionům zaměstnanců z 10. 5. 2023

Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody