OSPKOP ve stávkové pohotovosti

19.06.2023 19:14

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody (OSPKOP) oznamuje, že se v souladu s Článkem VIII., odst. 6 Stanov OSPKOP usnesl Výkonný výbor odborového svazu na následujícím:

OSPKOP na základě reakce svých základních odborových organizací a jednání 2. sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) vyjadřuje svou podporu stávkové pohotovosti ČMKOS vyhlášené dne 15. 5. 2023 na protest proti porušení sociálního dialogu vládou a přenesením negativních dopadů navrhovaných úsporných opatření především na nejslabší skupiny občanů ČR.Vládou předložený návrh „Zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů“ dopadá negativně zejména na zaměstnance a jejich rodiny a dvojnásobně dopadne na zaměstnance působící ve veřejné sféře, na nichž bude vláda šetřit nejen zastavením valorizace platů a snížením jejich kupní síly, ale i podstatným omezením jejich sociálních benefitů a škrty v provozních prostředcích jejich organizací. Důsledkem těchto opatření bude propouštění kvalifikovaných zaměstnanců veřejné sféry, rušení organizací a omezování služeb pro všechny občany.

Většina zaměstnanců kulturních institucí i organizací z oblasti ochrany přírody patří dlouhodobě k nejhůře placeným zaměstnancům veřejného sektoru a navrhovaná opatření povedou k smutné skutečnosti, že řada z nich bude nucena na úkor svých rodin hledat další zaměstnání nebo žádat stát o sociální dávky, přestože svou prací pomáhají naplňovat veřejné služby pro všechny občany i pro návštěvníky našeho státu nebo realizují specializované povinnosti státu plynoucí z mezinárodních úmluv, k nimž se ČR zavázala.  

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody z výše uvedených důvodů vyhlašuje dnem 1. 6. 2023 neomezenou stávkovou pohotovost.


Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody