Protestní shromáždění ROPO

29.06.2023 22:07

Ve čtvrtek 29. 6. 2023 proběhlo protestní shromáždění zástupců zaměstnanců veřejné správy a služeb v kongresovém sále hotelu Olšanka. Bylo přijato společné prohlášení odborových svazů RoPo zastupujících odboráře a zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací ve veřejných službách a správě. Na závěr zazněly před hotelem Olšanka tóny Vltavy od Bedřicha Smetany a česká státní hymna v podání symfonického orchestru odborářů. Záznam ze shromáždění je k dispozici na webu ČMKOS VIDEO: Protestní shromáždění zástupců zaměstnanců veřejné správy a služeb | Českomoravská konfederace odborových svazů (cmkos.cz).


Prohlášení: Vláda likviduje sociální smír, doplatí na to všichni. Nechceme platit dluhy špatné politiky vlády

Vláda se vůbec nepoučila z chyb bývalého kabinetu Petra Nečase, který naši zemi tak „předávkoval“ restrikcemi, že se z nich Česká republika vzpamatovávala v době finanční krize nejdéle ze všech zemí. Vláda v přímém přenosu dokazuje svou bezradnost vyvést zemi z inflace a propadu veřejných financí, do kterého se dostala vlastními chybami. Pohrdá sociálním dialogem a promarňuje to nejcennější – čas pro přijetí smysluplných opatření!

Vláda i nadále odmítá seriózně jednat o takzvaném konsolidačním balíčku a návazně představených opatřeních ve výhledu státního rozpočtu pro rok 2024. Premiér se tváří dotčeně, že si dovolujeme vyhlásit stávkovou pohotovost, když dosavadní úsilí o dialog zcela ignoroval.

Doposud představená opatření ve svém souhrnu znamenají nejen výrazný pokles příjmů zaměstnanců a zaměstnankyň rozpočtové a příspěvkové sféry – po letech stagnace a v době bezprecedentní inflace – ale přináší zhoršení kvality a dostupnosti veřejné správy, veřejných služeb a bezpečnosti. V některých segmentech může dojít ke kolapsu.

Až nebude regionálně dostupná zdravotní péče, nebude kdo mít vyplácet dávky nebo hasit požáry, kultura se stane luxusem pro bohaté, doplatí na to všichni – nejen ti nejzranitelnější z nás, ale celá společnost, včetně voličů vládní koalice.

Opakujeme, že si jsme vědomi nutnosti konsolidace veřejných financí. K té nepovedou ideologicky zdůvodňované škrty, ale promyšlená opatření doprovázená restrukturalizací a modernizací veřejného sektoru. Tím, že vláda zatvrzele odmítá o návrzích jednat – nebo o nich snad dokonce přemýšlet – pouze vyostřuje atmosféru ve společnosti, prohlubuje nedůvěru a žene celou veřejnost do krize, která rozhodně není nevyhnutelná. To vše v situaci, kdy ani členové jiných koaličních stran nejsou přesvědčení o správnosti navrhovaných kroků a objevují se i pochybnosti o správnosti údajů předkládaných ministrem financí a kompetenci jejich zpracovatelů. Není možné hrát si dále na neomylné experty, je nutné jednat.

Odborové svazy rozpočtové a příspěvkové sféry zastupující zaměstnance a zaměstnankyně ve veřejné a státní správě, školství, zdravotnictví, bezpečnostních sborech, kultuře, ochraně památek, přírody i krajiny, tedy zaměstnance ve veřejném sektoru, prohlašují, že ničivé důsledky vládních návrhů ohrožující především, a právě tyto zaměstnance, není možné dopustit a jsou připraveny jim čelit všemi dostupnými způsoby. Pokud vláda nezahájí sociální dialog a nezačne své kroky lépe promýšlet a připravovat bez ideologické zaslepenosti, tak nahrává propadu našeho hospodářství do recese, přispívá ke stupňování extremistických nálad ve společnosti a k totální ztrátě důvěry občanů v demokratický systém. A k tomu odborové svazy veřejného sektoru nemohou nečinně přihlížet. V tom případě nezbývá odborům než začít připravovat další scénář nátlakových akcí!

Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody