VEŘEJNÁ KULTURNÍ INSTITUCE – MODERNIZACE SPRÁVY A FINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH INSTITUCÍ – SEMINÁŘ V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ 19. 1. 2023

08.02.2023 15:27

Poslankyně Jarmila Levko, členka podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen PSP) zorganizovala dne 19. ledna 2023 na půdě sněmovny seminář k připravovanému zákonu o Veřejné kulturní instituci (VKI).


Hlavní cíle připravovaného zákona shrnul Jan Burian, ředitel Národního divadla, který ve VKI spatřuje právní nástroj pro společné rozhodování a zapojení více subjektů samosprávy do kooperativního financování kultury. Vše by měla upravovat zakladatelská smlouva, na jejímž obsahu se musí domluvit všichni zakladatelé; výsledkem pak má být lepší udržitelnost, předvídatelnost, efektivita a stabilita systému střednědobého financování kultury. Předmětem písemné dohody (zakladatelské smlouvy) by měly být zejména způsoby, jakými bude nová instituce spravována, jaké bude mít orgány správy a kontroly včetně jejich pravomocí, podíly kooperativního víceletého financování a vyvážení rozhodovacích pravomocí, zejména institut osob s nominačním právem na členy správní rady (u dozorčí rady se počítá se 100% kontrolou zakladatelů).

Ministr kultury Martin Baxa, který na semináři také vystoupil, potvrdil, že spoluzakládat VKI budou moci pouze územní samosprávy, stát sice také může založit VKI, ale pouze sám – jako jediný zakladatel. Ministerstvo kultury (MK) nyní o jednotlivých ustanoveních zákona vyjednává s rezortními ministerstvy (zejména financí, práce a sociálních věcí a spravedlnosti). Ministr Baxa podtrhl, že VKI bude „výbornou alternativou“ k příspěvkové organizaci zejména pro divadla a orchestry, s výhodou finančního plánu cca na 4 roky, a tudíž s finanční jistotou pro organizaci i předvídatelností nákladů pro zakladatele, které bude v přímém řízení VKI limitovat jak zakladatelská smlouva, tak schválený finanční plán. Ministr Baxa připustil, že u sbírkových institucí zatím není dořešena kompatibilita se zákonem o sbírkách – účastníky semináře však ujistil, že ministerstvo na řešení pracuje. Ministerstvo kultury předpokládá, že zavedení nové právní formy – VKI do praxe bude dlouhodobý proces, v jehož rámci dojde k ujasňování si potřeb v rámci územních samospráv. Pro některé městské organizace však pomoc kraje může znamenat existenční záchranu. O zákon o VKI projevují zájem i některé neziskové organizace.

Za krajské samosprávy na semináři vystoupil Jan Žůrek, radní pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje, který deklaroval, že společně s městem Olomouc budou jednat o transformaci vybraných příspěvkových organizací na VKI. Kromě Moravského divadlo a filharmonie však kraj vidí VKI i jako možnou alternativu pro některá muzea, zejména v případech krajské organizace sídlící v městském objektu.

V rámci diskuse bylo předneseno kritické stanovisko 4 odborových svazů působících v kultuře (Unie orchestrálních hudebníků ČR, Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody, Odborového svazu pracovníků knihoven a Odborového svazu pracovníků kulturních zařízení) k organizaci semináře, na němž organizátoři nedali prostor odborové straně k prezentaci jejích postojů a otevření nevyjasněných otázek týkajících se záměru a obsahu zákona.


Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody