2. sněm ČMKOS

30.05.2023 20:56

V úterý 30. 5. 2023 jednal sněm ČMKOS, který se kromě pravidelné agendy věnoval aktuální situaci okolo vládního "Návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů". Sněm přijal "Prohlášení", v němž mimo jiné upozornil, že vládní proklamace, aby stát začal s šetřením u sebe, dopadne dvojnásobně na zaměstnance ve veřejné sféře, tedy na zaměstnance ve školství, kultuře, bezpečnostních sborech či zdravotnictví, kteří propad veřejných financí nezpůsobili. Ti budou postiženi jak dopady úspor obecně, podobně jako ostatní zaměstnanci a občané, ale navíc krácení financí na provozní náklady a snižování objemu financí na platy povedou ke ztrátě jejich pracovních míst a dalšímu propadu platů.

Dále sněm schválil uspořádání protestních akcí, organizovaných jednotlivými svazy, v posledním červnovém týdnu 26. až 30. 6. 2023, jejichž koordinací byl pověřen stávkový výbor ČMKOS.


První reakci na výstupy z jednání sněmu si můžete poslechnout na záznamu tiskové konference zde: VIDEO: Vývoj stávkové pohotovosti po jednání Sněmu ČMKOS | Českomoravská konfederace odborových svazů (cmkos.cz).


Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody