VEŘEJNÁ KULTURNÍ INSTITUCE – seminář v Poslanecké sněmovně 1. 3. 2023

27.03.2023 19:11

Ministerstvo kultury, v souladu s legislativním plánem vlády na rok 2023. intenzivně připravuje nový zákon o Veřejné kulturní instituce (VKI), který má zlepšit právní prostředí v oblasti kultury, zejména v oblasti vícezdrojového financování, a má zajistit finanční stabilitu a zefektivnění financování právnických osob poskytujících veřejné kulturní služby.

Dne 1. 3. 2023 proběhl v Poslanecké sněmovně seminář k problematice návrhu zákona o VKI, který organizovala poslankyně ing. Jaroslava Pokorná Jermanová (místopředsedkyně Zahraničního výboru a členka Podvýboru pro kulturu PS).


Zájemci o aktuální stav přípravy zákona mohou průběh celého semináře o VKI, na kterém vystoupili: Jan Burian – ředitel ND a zástupce APD, Stanislav Moša – ředitel MD Brno a předseda APD, Martin Glaser - ředitel ND Brno a člen APD, Lenka Kavalová - ředitelka Plzeňské filharmonie a předsedkyně ASOPS, Jonáš Harman - ředitel Moravské filharmonie Olomouc a zástupce ASOPS, Petra Smolíková - vrchní ředitelka sekce legislativy a mezinárodních vztahů MK ČR, Ilja Šmíd - muzikolog a bývalý ministr kultury, nalézt na YouTube:

Část 1: https://www.youtube.com/watch?v=-3ni_sl3mVg

Část 2: https://www.youtube.com/watch?v=lxHUhe2n3G4

Za odborové svazy v kultuře své příspěvky přednesli:

https://www.youtube.com/watch?v=fNpuDAofASE&ab_channel=Unieorchestr%C3%A1ln%C3%ADchhudebn%C3%ADk%C5%AF%C4%8CR

https://www.youtube.com/watch?v=CIMTBCTn7u8&ab_channel=Unieorchestr%C3%A1ln%C3%ADchhudebn%C3%ADk%C5%AF%C4%8CR

https://www.youtube.com/watch?v=WIbnD_nmW5M&ab_channel=Unieorchestr%C3%A1ln%C3%ADchhudebn%C3%ADk%C5%AF%C4%8CR

https://www.youtube.com/watch?v=KM6yYmDcG7s&ab_channel=Unieorchestr%C3%A1ln%C3%ADchhudebn%C3%ADk%C5%AF%C4%8CR

V závěrečné diskuzi na semináři o VKI v PSP ČR 1. 3. 2023 své zásadní příspěvky a otázky přednesli za Unii OH ČR rovněž její viceprezident Vratislav Vlna, člen ND Praha (v časech 0:01:58 a 1:00:00), dále viceprezidentka Unie OH ČR Jana Horáková, členka Filharmonie Brno (čas 0:06:33), Karel Palát, předseda ZO Unie OH Plzeňská filharmonie (čas 0:22.10), viz odkaz na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WhFiVw-uGno.

Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody