Stanovisko ČMKOS k materiálu „Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů“

30.05.2023 19:33

Vláda poslala 23. 5. 2023 do vnějšího připomínkového řízení "Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů", na jehož připomínkování vyčlenila pouze pět pracovních dnů, ačkoliv vládní představitelé odborové zástupce na květnové tripartitě ujišťovali, že na připomínkování dostanou dost času. ČMKOS reagovala na tento krok následující den na tiskové konferenci, kde také představila své návrhy řešení konsolidace veřejných rozpočtů, o nichž chtěla s vládou jednat a zapracovat je do konsolidačního balíčku.

Dne 29. 5. 2023 na závěr lhůty pro připomínkové řízení zaslala ČMKOS vládě své připomínky k "Návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů", v nichž shrnula všechny nedostatky návrhu a v příloze připojila své řešení konsolidace veřejných rozpočtů.

V dalším textu se můžete s obsahem těchto odborových materiálů seznámit.


Záznam tiskové konference ČMKOS z 23. 5. 2023 naleznete zde: VIDEO: Návrhy opatření pro ozdravění veřejných financí ČR | Českomoravská konfederace odborových svazů (cmkos.cz). Vládní politika moci, škrtů a nezájmu o potřeby občanů má svou odborovou alternativu, s jejímž obsahem se můžete seznámit v tomto dokumentu: DOKUMENT: Návrhy opatření ČMKOS pro ozdravění veřejných financí ČR | Českomoravská konfederace odborových svazů (cmkos.cz).


Kompletní text stanoviska a připomínek ČMKOS k vládnímu návrhu zákona si můžete přečíst zde: Stanovisko ČMKOS k materiálu „Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů“ | Českomoravská konfederace odborových svazů (cmkos.cz). Doporučujeme Vám seznámit se s obsahem stanoviska, protože analýza vládního balíčku odhaluje dopady připravovaných opatření, o nichž vláda mlčí.Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody